in English
В Е П Т Е К А
( V E P T H E C A )
Абстрактна стратегическа игра от Йордан Тузсузов

Новини :
19 август 2003 : Добавено е правило за използването на векторите повече от веднъж в събирането. По този начин се получава доста по-различна игра, така че използването на правилото е по уговорка в началото на играта.

Съдържание :


За играта :

Името на играта произлиза от думите Vector (вектор, инт.) и Eptheca (събиране, лат.). Вептека е абстрактна стратегическа игра за двама или повече играчи, която се играе на лист хартия или друга повърност, подходяща за писане (дъска, индигова табла, пясък и т.н.). Основните ходове на играчите са свързани с понятията "свързан вектор", "вектор" и "събиране на вектори" от класическата математика.

Събиране на вектори :


Едно от основните знания за игрането на Veptheca, е правилото за геометрично събиране на вектори. Резултатът от сумата на вектора А с вектора В е векторът С, който се получава по правилото на успоредника, т.е. ако началото на вектора В съвпадне с края на вектора А, векторът С ще свързва началото на А с края на В :

vector addition rule

Правила на играта :


Veptheca се играе на произволно квадратно поле от точки. Минималният размер за игра е 3х3, но се препоръчва поне 4х4 или по-голямо :
empty board
празно игрално поле с минимален размер

Всеки играч може да постави свързан вектор на полето по следните правила :

1. Хоризонтален или вертикален вектор, с дължина единица (една клетка) и произволна посока, ако не се пресича с друг.
ИЛИ
2. Вектор, който е резултат на сумата на два съществуващи (не маркирани *) вектора, с общ връх, ако :
Играта се печели от играчът, направил последния възможен ход.
* Това е условието за многократно използване на векторите. Играчите могат да изберат да го ползват или не. Аз лично препоръчвам, да се играе с него.

Примери за валидни ходове :
На пръв поглед условията може да изглеждат твърде много, но визуално всичко става ясно. В действителност, играта е с малко на брой и ясни правила. Ето няколко примера за ВАЛИДНИ ходове :


сума на два вектора по правилото на триъгълника


сума на два вектора по правилото на успоредника


друг пример за сума на два вектора по правилото на успоредника


според новите правила, това също е легален ход.

вторият син вектор е сума на двата червени

Примери за невалидни ходове :
А това са примери за НЕВАЛИДНИ ходове :


зеленият вектор е невалиден ход - пресича вече поставения син.


зеленият вектор е невалиден ход - свързаните вектори, чиято сума е, нямат общ връх.


отново невалиден ход със зеления вектор - няма общ връх с единия вектор.


Примерна игра :

Това са анимации на примерни игри от двама играчи, върху поле 3х3. Ходовете са в различни цветове за по-голяма яснота, но реално играта може да се играе с един цвят, защото не е важно кой вектор на кого е. Започва червеният играч :


Примерна игра с условието за многократно използване.


sample game animation
Примерна игра без условието за многократно използване.

Copyright Jordan Tuzsuzov, 2003
www.tuzsuzov.com